ON REQUEST WE ORGANIZE

TEAM - BUILDING EVENTS AND ACTIVITIES

WEDDING CEREMONIES AND CELEBRATIONS

Duration of the workshop: 4 hours

Number of participants: 4 - 45 persons


We offer you the possibility of a culinary team building where, with a relaxed atmosphere with traditional flavors and an innovative approach, you will turn into true chefs and gourmet artists for a few hours. Our open kitchen is an ideal place to promote your creativity and teamwork. We are well aware that satisfied employees in the company and good mutual relations are the key to success.

Our mission is to provide a valuable TEAM BUILDING, unforgettable socializing and deepening employee relations outside the office space. We are aware that for a good team, Team spirit, mutual cooperation, well-being and the release of their employees need to do much and nothing is done by themselves. Sometimes they need to reward their employees, and a culinary team building workshop on the Ljubljanica bank is more than an ideal opportunity for this.

Would you like to learn something new and enjoy first-class fun with our "stand up" chefs? There is always room for creativity, innovation, aesthetics and a working spirit. We have a story that you need to get to know, we will take care of a pleasant atmosphere and an inspiring culinary feast.

We are working in teams. We guarantee you full stomachs, new knowledge, laughter and a lot of fun.


Upon arrival, you will be put into a small group of 4 to 15 participants after the welcome drink. The first group will be responsible for the preparation of appetizers and dessert fragrances, the second group for the main course, and the third for dessert.

At the end of the workshop we will sit down for a shared table and everything that will be cooked we will eat together and continue our pleasant socializing.


For more information, please call us on 041 377 030 or write to info@sloveniaeat.com.

  • events_image_3.jpg

Trajanje delavnice: 4 ure


Število udeležencev: 4 - 45 oseb


Ponujamo vam možnost kulinaricnega team buildinga, kjer se boste ob sprošcenem vzdušju ob tradicionalnih okusih in inovativnem pristopu za nekaj uric spremenili v prave kuharske mojstre in gurmanske ustvarjalce. Naša odprta kuhinja je idealen prostor za spodbujanje vaše ustvarjalnosti in timskega dela. Dobro se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni v podjetju in dobri medsebojni odnosi ključ do uspeha.

Naše poslanstvo je poskrbeti za koristen TEAM BUILDING, nepozabno druženje in poglabljanje odnosov zaposlenih izven službenih prostorov. Zavedamo se, da je za dober timski oz. moštveni duh, medsebojno sodelovanje, dobro pocutje in sprostitev svojih zaposlenih treba marsikaj narediti in da se nic ne naredi samo od sebe. Svoje zaposlene je potrebno vcasih tudi nagraditi in kulinaricna team building delavnica na obrežju Ljubljanice je vec kot idealna priložnost za to. Bi se radi nekaj novega naucili in se prvovrstno zabavali z našimi „stand up“ kuharji? Pri nas je vedno prostor za kreativnost, inovativnost, estetiko in delavni duh. Imamo zgodbo, ki jo morate spoznati, poskrbeli bomo za prijetno vzdušje in navdihujoce kulinaricne podvige.

Delo poteka v ekipah. Pri nas si iduvidualni tekmovalni in teamski duh podata roke – v imenu uspešno doseženega skupnega cilja. Garantiramo vam polne želodce, site oci, obilo novega znanja, smeha, zabave in dobre volje.


Ob prihodu vas bomo po pijaci dobrodošlice z nakljucnim žrebom razdelili v manjše skupine od 4 do 15 udeležencev, pri čemer bo prva skupina zadolžena za pripravo predjedi in omamnih dišecih hlebckov, druga skupina za glavno jed, tretja pa za sladico.

Na koncu delavnice se bomo usedli za skupno mizo in vse kar se bo skuhalo skupaj pojedli ter nadaljevali naše prijetno druženje. Verjamemo, da ob odlicni hrani in pijaci. Vse je odvisno od vas ;-)


Za več informacij nas pokličite na 041 377 030 ali pišite na info@sloveniaeat.com.

  • events_image_5.jpg